< פרויקטים

גורדון 19 תל אביב

גורדון
גורדון לפנישיפוץ מהיסוד של בניין לשימור הכלל:


  • תוספת 2 קומות מעל הקיים
  • הוספת מרפסות
  • הוספת מעלית
  • חידוש הלובי והגדלתו
  • חידוש תשתיות קיימות
  • פיתוח סביבתי
מיקום הפרויקט