תהליך עבודה

תהליכי העבודה בקבוצת איתן הינם מסודרים, ברורים ושקופים לדיירים כבר מההתחלה

אישור התוכניות

עם השלמת התוכניות תיקבע פגישה עם בעלי הדירות, בה הן יוצגו בצורה מפורטת ומקצועית, בתוספת להדמיות ממוחשבות שיאפשרו לדמות את התוצאה הסופית של פרויקט התמ”א 38 ולהעריך את תרומתו למראה הבניין הנוכחי.

תכנית אדריכלית והנדסית

עם קבלת ההחלטה על יציאה לפרויקט תכין החברה בלוח זמנים מוגדר תכנית אדריכלית והנדסית מפורטת, שתכלול את החיזוקים שיתווספו, בניית המעלית, תוספת המרפסות והממ”דים (במידה וניתן), תוכנית החניות, הפיתוח הסביבתי וכל מה שהוסכם עליו בשלב הקודם.

מפגש היכרות תמ"א 38

בכדי להתניע את תהליך ההתקשרות ימונה מנהל פרויקט מטעם החברה, אשר ייפגש עם נציגות הבניין ויציג את אופן הפעולה ואפשרויות הפיתוח המוצעות. בשלב זה אנו נבקש מנציגות הבניין “למפות” את מבנה הבעלויות בדירות ולהציג בעיות פוטנציאליות אם קיימות כאלה.

התחלת התהליך

עם קבלת הפנייה הראשונית מצד הבניין, נציג חברתנו יגיע לביקור במקום, יבחן את נתוני הבניין ואת התאמתו לדרישות תמ”א 38 וכמו כן את האפשרויות השונות הניתנות לביצוע לשם שדירוג הבניין: הוספת מעלית, הוספת מקומות חניה, הוספת קומה וכמובן חיזוק הבניין.

סיום העבודה

בתום העבודות נמסר הבניין המשודרג לבעלי הדירות, לשביעות רצונם עד לאחרון הפרטים. הדיירים נהנים מעליה ברמת החיים, עלייה משמעותית בשווי השוק של הדירה שבבעלותם, והחשוב מכל – הגנה מסכנת רעידת אדמה.

תחילת בניה

עם קבלת האישורים הנדרשים, תהליך הבניה מתחיל. בתחילה מתבצעות עבודות חיזוק הבניין והוספת פיר המעלית ולאחר מכן עוברים לבנייה הנוספת ולפיתוח הסביבתי.

תוכניות מפורטות להגשה

תוכניות ביצוע פרויקט עוברות עיבוד מפורט, שמתאים אותן לדרישות הרשות המקומית. בשלב זה ניתנת תשומת לב מרבית לפרטים הקטנים, שמבטיחה את הצלחת ביצוע הפרויקט בלוח הזמנים שנקבע.

הסכם לביצוע הפרויקט

עורך דין שבחרה נציגות הדיירים (שכר טרחתו ימומן על ידי החברה) עובר על פרטי חוזה מעביר את הערותיו ומאשר אותו, לאחר ההסכמה הדיירים חותמים על החוזה ומתקדמים לשלב ההגשות.