פוליסות ביטוח לכיסוי נזקי רעידת אדמה

20

פוליסות ביטוח לכיסוי נזקי רעידת אדמה

שתף שתף

ב 2004 לאחר רעידת אדמה בעוצמה חלשה שהכתה בישראל נדהמו חברות הביטוח לגלות שהפוליסות שמכרו בחלקן אינן כוללות כיסוי בפני נזקי רעידת אדמה . לפי החוק על חברות הביטוח להחתים לקוח על כתב וויתור על כיסוי זה. רוב הלקוחות שנמצאו בלי הכיסוי לא חתמו על שום כתב וויתור. המשמעות היא שהלקוחות יוכלו לתבוע את חברות הביטוח במקרה של נזק מרעידת אדמה. זאת בזמן שחברת הביטוח לא כללה תשלום בגין כיסוי זה.
חברת הביטוח מנורה עשתה בדיקה בתיקיה וגילתה להפתעתה שכרבע מהן לא כוללים כיסוי לנזקי רעידות אדמה. בנוסף חצי מהתיקים ללא הכיסוי גם לא כללו כתב ויתור. בעקבות הגילוי הוציאה החברה תקנות חדשות שאומרות שלא ניתן לבטח לקוח בלי כיסוי נזקי רעידות אדמה אלה באישור של האחראי האזורי. במסגרת מאמצי התיקון של החברה התקשרו עם כל אותם לקוחות ללא כיסוי והציעו להם שתי אפשרויות או לחתום על כתב וויתור או לכלול את הכיסוי בפוליסה מחודשת. ארי קלמן המנהל הסביר שהחברה לא חסמה את האפשרות לקנות פוליסת ביטוח בלי כיסוי רעידות אדמה אלה הוסיפה עוד בדיקה יסודית של האחראי האזורי . החברה באה להילחם בתופעה של סוכנים שמורידים את סעיף רעידות האדמה על מנת להציג פוליסה זולה יותר.